Brødrene Midthaug - i god fart mot nye høyder

Brødrene Midthaug - i god fart mot nye høyder

 

Brødrene Midthaug AS er Norges største leverandør av trapper, rekkverk og balkonger med egen fabrikk på Kleive utenfor Molde. Selskapet leverer hovedsakelig til det tradisjonelle bygg og anleggsmarkedet via underentrepriser inkludert montering til entreprenører.

 

Medarbeideren er viktigst - IT-system er hjelpemiddelet

Tøff konkurranse og pressede priser har over de siste årene gitt Brødrene Midthaug en lavere omsetning enn det selskapet hadde budsjettert med. – I denne perioden evnet vi ikke godt nok å kutte kostnader tilstrekkelig til å håndtere denne svikten, sier administrerende direktør Erland Pettersen.

 

Kunder verdsetter kvalitet

Høsten 2016 har derimot vist en veldig positiv utvikling. – Selskapet har gjennomført mange ulike kostnadsreduserende tiltak for å øke konkurransekraften, forklarer Pettersen. – Dette har vært helt nødvendig selv om dette også dessverre har medført bemanningsreduksjoner.

I tillegg har vi spisset vår tilnærming til markedet ved å forsøke å skape sterkere relasjoner til viktige store kunder. Konkurransen er fortsatt veldig hard, men samtidig ser vi at kundene også verdsetter kvaliteten på våre produkter. Selskapet har fortsatt mye å jobbe med, men det ser i alle fall ut til at vi leverer et positivt resultat i 2016.

 

Trygg produksjonsprosess med Microsoft Dynamics NAV

Brødrene Midthaug AS har også brukt ERP-systemet Microsoft Dynamics NAV som en del av snuoperasjonen. – IT-systemer skal først og fremst være et hjelpemiddel, sier Pettersen. – Det vil alltid være medarbeideren som er den viktigste innsatsfaktoren. Men, uten gode verktøy mister vi kontrollen. Bruk av Microsoft Dynamics NAV som ERP-system passer vår virksomhet godt og er helt avgjørende for at vi skal kunne ha denne kontrollen.

 

 

Triangel forstår våre behov

Triangel har, ifølge Pettersen, vært en svært viktig samarbeidspartner. – For oss er det viktig å ha en leverandør som forstår vår virksomhet og som således også forstår våre behov. Dette er både tidsbesparende og det bidrar til å øke kvaliteten på leveransene.

 

Videreutvikling steg for steg

Dette samarbeidet vil fortsette i 2017. Sammen med Triangel jobber Brødrene Midthaug nå med innføringen av et topp moderne avvikssystem for å rapportere avvik. – Dette er viktig for oss med tanke på forbedringsarbeid i hele organisasjonen, sier Pettersen. – Vi vurderer også nå å implementere minTimeliste fra Triangel i hele organisasjonen. Dette gjør vi for å få til en enhetlig timefangst. Ta deg en prat angående Microsoft Dynamics NAV:


Ståle Vestre
stale.vestre@triangel.no
mob: 902 44 006
 
 

 

AKTUELT:

Bruker IT for å bli bedre - Midsund Bruk

Nødvendig omstilling førte til suksess - Støren Treindustri

Hvordan styrke din forretningsløsning - innovativ sammen med din leverandør

 

 

Print

3. mars 2017

Rotek går for ISO-sertifisering

- Kunder, ansatte og samfunnsansvar er våre viktigste drivere for stadig forbedring og utvikling. Vi har derfor valgt å sertifisere vårt ledelsessystem, sier Johan Hoff, Assistent Manager hos Rotek.

16. desember 2016

Brødrene Midthaug - i god fart mot nye høyder

 

Brødrene Midthaug AS er Norges største leverandør av trapper, rekkverk og balkonger med egen fabrikk på Kleive utenfor Molde. Selskapet leverer hovedsakelig til det tradisjonelle bygg og anleggsmarkedet via underentrepriser inkludert montering til entreprenører.

 

14. september 2016

Aukra Maritime får nå styringsdata i sanntid: Gir besparelser i millionklassen


Aukra Maritime AS har valgt KPI styringsdata fra Triangel som gir bedriften beslutningsstøtte i sanntid. – På forhånd definerte vi hvilke forretningsområder som hadde høyest prioritet. Når sentrale personer i ledelsen er på reise får de umiddelbar varsling på mobil om uforutsette hendelser slik at de kan aksjonere omgående, sier daglig leder Per Arne Rindarøy. – Det vil gi oss stålkontroll med alt fra innkommende ordre til prosjektforsinkelser.

30. juni 2016

Ny partner - stor verdi for ERP-kunder

 

For å styrke vår konkurransekraft og tilgang til ny kompetanse har Triangel inngått samarbeid med det internasjonale nettverket QBS Group.  

QBS Group er det største og raskest voksende, internasjonale nettverket for Microsoft Dynamics partnere. Gruppen er representert i 15 land og har sitt hovedkontor i Nederland. Over 300 partnere er knyttet sammen gjennom denne grupperingen og disse betjener over 30 000 kunder. Triangel er første ERP-partner i Norge.

 

18. desember 2015

Med mobilen som verktøy - Aukra Maritime

 

Avviksappen er genial for oss!


Triangels nye app for avvik og hendelsesregistrering er et genialt verktøy og vil bli tatt i bruk av alle servicemontørene våre. De kan raskt og enkelt ta både bilder og film og gi beskjed dersom de ser avvik eller forbedringspotensial, sier Per Arne Rindarøy, daglig leder ved Aukra Maritime.