Aukra Maritime får nå styringsdata i sanntid: Gir besparelser i millionklassen

Aukra Maritime får nå styringsdata i sanntid: Gir besparelser i millionklassen


Aukra Maritime AS har valgt KPI styringsdata fra Triangel som gir bedriften beslutningsstøtte i sanntid. – På forhånd definerte vi hvilke forretningsområder som hadde høyest prioritet. Når sentrale personer i ledelsen er på reise får de umiddelbar varsling på mobil om uforutsette hendelser slik at de kan aksjonere omgående, sier daglig leder Per Arne Rindarøy. – Det vil gi oss stålkontroll med alt fra innkommende ordre til prosjektforsinkelser.

I en tid hvor det knives om markedsandeler, er Aukra Maritime avhengig av markedets beste ledelsessystemer for å oppnå konkurransefordeler. Disse fant selskapet i minLedelse fra Triangel, som baserer seg på standard Microsoft Office 365-verktøy. Systemet har lav brukerterskel og gir ledelsen grafisk oversikt og varsling av styringsdata. – Vi har store forventninger til utnyttelsen av verktøyet, påpeker han.

Millionbesparelser

Aukra Maritime har opp mot hundre kunder i sin portefølje. Rindarøy mener kontroll med prosjektstyring er avgjørende for å unngå store forsinkelser og kan bidra til besparelser i millionklassen. – Potensialet for å kutte kostnader er store og var en av årsakene til at vi gikk til anskaffelse av minLedelse. Systemet gjør at vi unngår reklamasjoner. Men, understreker han, det krever et proaktivt og løsningsorientert initiativ blant ledelsen for å unngå at problemer hoper seg opp i ettertid. 

Innovative produkter

Aukra Maritime er en leverandør av produkter til maritim sektor og offshorebransjen. Selskapet leverer mange typer kraner fra 1 til 1000TM fra knekkbom- til stivbomkraner for bruk om bord i alle fartøytyper. – Vi arbeider nå mot fiskeri- og oppdrettsanlegg som har opplevd en eksplosiv vekst de siste årene, sier Rindarøy. – Godt forankrede ledelsessystemer, som minLedelse, vil gi oss konkurransefortrinn i forhold til andre aktører i markedet. Riktige produkter til konkurransedyktige priser gjør oss attraktive i markedet, påpeker han.

Proaktivt ledelsessystem
– Ledelsen må ta aktive grep i utvelgelsen av et proaktivt og skybasert ledelsessystem. Vi var med i prosjektering, utvikling og idriftsettelse av minLedelse, sier Rindarøy. – Samarbeidet med Triangel har fungert meget bra i alle faser av prosjektet. I over 18 år har vi benyttet forretningssystemene til Triangel, som så langt har fungert knirkefritt. Selskapet utvikler ‘state-of-the-art’- løsninger og er til å stole på. Samtidig har de kompetente medarbeidere som klarer å løse våre utfordringer.   

Stålkontroll med forretningsdriften 
I fjor ble Aukra Maritime introdusert overfor det nye ledelsessystemet minLedelse
– Vi fattet umiddelbar interesse og har frem til idriftsettelse vært med på å utvikle og påvirke utfallet. Med en smarttelefon og en app kan vi holde oss oppdatert om nøkkeltall i bedriften når vi er på reise. Det gir oss stålkontroll på innkommende ordre, økonomiske forhold og eventuelle prosjektforsinkelser. Fordi vi er mye på farta er vi avhengig av oppdaterte statusrapporter, sier Rindarøy. – Systemet vil på sikt medføre prosjektbesparelser. Vi er hele tiden ‘hands-on’ og kan ta fatt på problemene i forkant, før kostnadene løper løpsk, understreker han.

 

 

Med en smarttelefon eller et nettbrett kan ledelsen holde seg oppdatert om nøkkeltall når de er på reise. 


God kontroll og styring 
minLedelse har et oversiktlig styringspanel som omfatter virksomhetens egne prosesser. – Det gir ledelsen nødvendig kontroll slik at de kan aksjonere raskt i tilfelle uforutsette hendelser, fra forsinkelser til bedre prosjektstyring, sier salgsdirektør Geir Brigt Hoff hos Triangel. – Gjennom rollestyrt tilgang, får de oversikt over all styringsdata. Ved overskridelse av kritiske punkt, får ledere og ansvarlige automatisk melding. 

Beslutningsstøtte i sanntid
KPI styringsdata fra Triangel gir Aukra Maritime beslutningsstøtte i sanntid. Vi får varsling på mobil om virksomhetskritiske områder slik at vi kan fatte riktige beslutninger. Her kan ledelsen enten sjekke ut positive nyheter i form av kontrakter eller prosjekter med økt timeforbruk og aksjonere før problemene oppstår. Vi får nå tilgang på de parametere som er viktigst for vår bedrift. 
Viktige KPIer for Aukra Maritime er tilslagsprosent, tilbudsmasse, nye ordrer, ordrereserve, avvik for- og etterkalkyle pr. prosjekt nedbrutt i fagdisiplin og teknisk gruppe. – Oppstår det endring i disse styringsdataene får vi omgående melding på smarttelefonen slik at vi kan handle raskt, sier Rindarøy. – Vi vil nå ta i bruk en egen modul for prosjektoppfølging. Det vil gi oss dem riktige kalkyler på pågående prosjekter. Løsningen er en integrasjon mot Visma. 

Proaktiv holdning
Ved nye prosjekter har Aukra Maritime full oversikt over fremdriftsplanene. Ved kritiske hendelser sendes det melding til ansvarlige ledere i virksomheten. Det er også varsling i forbindelse med bestillinger som har lang leveringstid. – Forsinkelser kan få konsekvenser for prosjektet. Derfor må vi unngå negative hendelser. I produksjonen har vi oversikt over antall timer som går med til montasjearbeid og kan dermed styre timeforbruket pr. prosjekt. Vi får også varsling dersom overforbruket øker. 

Deler dokumenter med leverandører

– Alle prosjekt har egne prosjektrom, der vi kan dele dokumenter og informasjon med leverandører. Fordelen er at vi får tilgang på siste versjon av møtereferat, maler, tegninger, servicerapporter og sertifiseringsplaner. Det gir oss viktig informasjon om prosjektfremdriften i minLedelse, avslutter Rindarøy. 

 


Kontakt oss:

Geir Brigt Hoff
Salgsdirektør
geir@triangel.no
mobil: +47 980 73 000

  
 

Ståle Vestre
Key Account Manager
stale.vestre@triangel.no
mobil: +47 902 44 006

 

 

Print

3. mars 2017

Rotek går for ISO-sertifisering

- Kunder, ansatte og samfunnsansvar er våre viktigste drivere for stadig forbedring og utvikling. Vi har derfor valgt å sertifisere vårt ledelsessystem, sier Johan Hoff, Assistent Manager hos Rotek.

16. desember 2016

Brødrene Midthaug - i god fart mot nye høyder

 

Brødrene Midthaug AS er Norges største leverandør av trapper, rekkverk og balkonger med egen fabrikk på Kleive utenfor Molde. Selskapet leverer hovedsakelig til det tradisjonelle bygg og anleggsmarkedet via underentrepriser inkludert montering til entreprenører.

 

14. september 2016

Aukra Maritime får nå styringsdata i sanntid: Gir besparelser i millionklassen


Aukra Maritime AS har valgt KPI styringsdata fra Triangel som gir bedriften beslutningsstøtte i sanntid. – På forhånd definerte vi hvilke forretningsområder som hadde høyest prioritet. Når sentrale personer i ledelsen er på reise får de umiddelbar varsling på mobil om uforutsette hendelser slik at de kan aksjonere omgående, sier daglig leder Per Arne Rindarøy. – Det vil gi oss stålkontroll med alt fra innkommende ordre til prosjektforsinkelser.

30. juni 2016

Ny partner - stor verdi for ERP-kunder

 

For å styrke vår konkurransekraft og tilgang til ny kompetanse har Triangel inngått samarbeid med det internasjonale nettverket QBS Group.  

QBS Group er det største og raskest voksende, internasjonale nettverket for Microsoft Dynamics partnere. Gruppen er representert i 15 land og har sitt hovedkontor i Nederland. Over 300 partnere er knyttet sammen gjennom denne grupperingen og disse betjener over 30 000 kunder. Triangel er første ERP-partner i Norge.

 

18. desember 2015

Med mobilen som verktøy - Aukra Maritime

 

Avviksappen er genial for oss!


Triangels nye app for avvik og hendelsesregistrering er et genialt verktøy og vil bli tatt i bruk av alle servicemontørene våre. De kan raskt og enkelt ta både bilder og film og gi beskjed dersom de ser avvik eller forbedringspotensial, sier Per Arne Rindarøy, daglig leder ved Aukra Maritime.